Tylové zabezpečenie:

Členovia nášho DFS, ktorých nie je vidieť, ale bez nich by to nefungovalo.

Vedúca DFS:
Zuzana Obernauerová

Krojáreň:
Martina Tužínská
Michaela Kotrčová

Dvorný vizážista a kaderník/ organizácia:
Karin Emrichová

Zvukár:
Richard Balan

Organizácia/technické zabezpečenie:
Alojz Krajčír, Milan Polák

Financie:
Jana Hudecová

Média a reklama: Dušan Hudec

Web, grafika: Katarína Balanová

Projekty: Milan Polák, Zuzana Obernauerová

Návrat hore