Tanečná zložka si od založenia prešla vývojom.
V roku 2012 bola jedna zmiešaná skupinka s cca 25 členmi.
S pribúdajúcimi členmi bolo potrebné tanečníkov rozdeliť podľa veku,
ale aj podľa technickej vyspelosti.
Momentálne má tanečná zložka 3 vekové kategórie, v ktorých tancujú deti od 2-20 rokov.

Návrat hore