DFS Juránek
V záhradách 697
908 79 Borský Svätý Jur                                        
+421 907 74 33 19
suborjuranek@gmail.com

IČO: 50753614
Bankové spojenie:
Prima banka č.ú: 1000332261/3100
IBAN: SK33 3100 0000 0010 0033 2261

Návrat hore