Ako môžete náš súbor podporiť?

  • hmotnými darmi
  • príspevkom na účet OZ
  • poukázaním 2% DFS Juránek

Bankové spojenie: Prima banka
Č. ú: 1000332261/3100
IBAN: SK33 3100 0000 0010 0033 2261

Podporujú nás:

Návrat hore