Zloženie DFS Juránek a členovia:

V roku 2024 má DFS Juránek viac ako 60 členov, ktorí sú rozdelení, podľa veku,
do 3 tanečných zložiek a dvoch hudobných.

Vekové rozpätie detí a mládeže je od 2 do 21 rokov.
Niektorí členovia sú tanečníci a zároveň fungujú aj v niektorej z hudobných zložiek.

Súčasťou DFS Juránek je aj spevácka zložka „Spevule“, ktorá sa zameriava na svadobné čepčenie.

Vedúcou DFS Juránek a zároveň vedúcou tanečnej zložky je Mgr. Zuzana Obernauerová, ktorá DFS Juránek založila.

Návrat hore