Vedúcou CM Juránečka je PaedDr. Viktória Krajčírová


Primáška: Bianka Hudecová

Husle: Denis Krajčír
Mariam Tesarovičová
Robert Obernauer

Cimbál: Saša Krajčírová
Hanka Obernauerová

Akordeón: Pavol Hromkovič

Kontrabas: Dušan Hudec

Spev: Zuzana Poláková

Ako hosť

Flauta: Katarína Balanová

Návrat hore